منوی گزارش تغییرات

  • خانه
  • منوی گزارش تغییرات
Blog Images

منوی گزارش تغییرات

دریافت گزارش تغییرات و ویرایشات کامل جداول بر اساس کاربر و مسئول ثبت این قابلیت بدین شکل عمل میکند که کاربران تعریف شده در سیستم هر زمان قدام به تغییر یا ویرایش هر کدام از بخش های نرم افزار نمایند آن تغییرات درون سیستم با ذکر تاریخ و زمان دقیق ثبت میگردند و مدیر سیستم در صورت نیاز با مراجعه به این بخش میتواند از عملکرد تمام کاربرها و تغییرات اعمال شده باخبر شود .

مربوط به تمام نسخه های نرم افزار ورژن 30.0.0.1331