نسخه Basic

نسخه Basic

نسخه پايه جهت ارائه به شرکت هایی که فعاليت آن ها به صورت شناور می باشد، به صورت کاملا حرفه ای طراحی و پياده سازی شده است و بيشترين امکانات و ابزارات نرم افزار را دارا می باشد.

امکانات و خدمات قابل ارائه در نسخه Basic