مدل های دریافت استرداد

  • خانه
  • مدل های دریافت استرداد

مدل های دریافت استرداد


در ازای هر فروش مبلغی وارد حساب مجموعه شما میگردد که به عنوان دریافتی درون سیستم ثبت میگردد ، حال نحوه دریافت کردن این مبالغ به گونه های مختلف صورت میگردد و بلعکس هنگام استرداد مبالغ (پرداخت آنلاین ،حواله اینترنتی،نقدی و...)میتوانید با ارجاع به این بخش مدل های دریافت و استرداد مد نظر خود را ثبت و ویرایش کنید .

گالری عکس

مدل های دریافت استرداد

گالری عکس مدل های دریافت استرداد