تاییدمالی درخواست های پرداخت خرید کارگزار

  • خانه
  • تاییدمالی درخواست های پرداخت خرید کارگزار

تاییدمالی درخواست های پرداخت خرید کارگزار


زمانی که کاربر درخواست پرداخت یا استرداد مبلغی را بابت قرارداد خود جهت خرید از کارگزار مربوطه ارسال کند واحد حسابداری از طریق این بخش میتواند اقدام به پرداخت خرید کند .

گالری عکس

تاییدمالی درخواست های پرداخت خرید کارگزار

گالری عکس تاییدمالی درخواست های پرداخت خرید کارگزار